Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 6 Ιουνίου 2009

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούμε για να αξιολογήσουμε τους μαθητές μας

Οι τεχνικές οι οποίες οφείλουν να διασφαλίζουν τον παιδαγωγικό χαρακτήρα της αξιολόγησης είναι κυρίως:

Γραπτές ή προφορικές εξετάσεις.

Συνθετικές-ερευνητικές εργασίες.

Φάκελος εργασιών.

Αυτοαξιολόγηση του μαθητή.

Αξιολόγηση του μαθητή από τους συμμαθητές του.

Ελεγχόμενος διάλογος μεταξύ αυτών που συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία.

Η αξιολόγηση του μαθητή δεν αφορά μόνο την επίδοσή του, αλλά και την πρόοδο που σημειώνει σε σχέση με τις προηγούμενες επιδόσεις του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: