Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 7 Ιουνίου 2009

Διαθεματικότητα - Διεπιστημονικότητα

Στη Διαθεματικότητα το Αναλυτικό Πρόγραμμα οργανώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε η γνώση να αντιμετωπίζεται ως ολότητα με χαρακτήρα ενιαίο, χωρίς όμως να καταργείται η αυτοτέλεια των μαθημάτων όσον αφορά στις γνώσεις που αυτά προσφέρουν. Η απόκτηση γνώσης επιτυγχάνεται μέσα από τη διερευνητική προσέγγιση κάποιου συγκεκριμένου θέματος που παρουσιάζει ενδιαφέρον, ώστε να ασχοληθούν οι μαθητές με αυτό. Το εν λόγω θέμα εξετάζεται από πολλές επιστημονικές πλευρές, με αποτέλεσμα να καλλιεργούνται δεξιότητες και αξίες μέσα από την αυτενέργεια του κάθε μαθητή. Η Διαθεματικότητα είναι όρος γενικώτερος της Διεπιστημονικότητας. Στη Διεπιστημονικότητα το Αναλυτικό Πρόγραμμα οργανώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διατηρούνται τα διακριτά μαθήματα των οποίων το περιεχόμενο να συσχετίζεται με διαφόρους τρόπους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: