Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010

Προτάσεις Διδασκαλίας (Γιώργος Τατάγιος, Καθηγητής Μαθηματικών-Συγγραφέας)

Κλικ στον τίτλο της ανάρτησης

Δειγματική Διδασκαλία

Ο μαθηματικός κ. Τατάγιος Γιώργος, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε το 2006, ορίστηκε μέλος της Ομάδας Εργασίας που αναμόρφωσε τα αναλυτικά προγράμματα των Μαθηματικών Γυμνασίου το 1986, και της Ομάδας που εκπόνησε το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στην Πληροφορική το 1992. Αξίζει να αναφέρω ότι ο κ. Τατάγιος, με το μεράκι του εξαιρετικού Δάσκαλου, πραγματοποίησε στις 25-10-10 Δειγματική Διδασκαλία στο 21ο Γυμνάσιο Αθηνών. Δίδαξε το εισαγωγικό μάθημα στις ταυτότητες σε μαθητές της Γ' Γυμνασίου, με μέθοδο τέτοια ώστε να καταφέρει να κινητοποιηθούν οι περισσότεροι μαθητές που ήταν παρόντες. Τα παιδιά έδειχναν να χαίρονται το μάθημα. Ακολούθησε συζήτηση των μαθηματικών που παρακολούθησαν τη Δειγματική Διδασκαλία, στην οποία συζήτηση συμμετείχαν και τελειόφοιτοι φοιτητές του Μαθηματικού Τμήματος του ΕΚΠΑ, παληοί μαθητές του κ. Γιώργου Τατάγιου

Ας τον έχουμε ως παράδειγμα, και ας ευχηθούμε να μας προσφέρει για πολλά χρόνια ακόμα την πολύτιμη εμπειρία του.

Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010

Ψηφιοποιημένα Χειρόγραφα

Για να διαβάσετε, να επεξεργασθείτε, και αν επιθυμείτε, να σχολιάσετε χειρόγραφα της Μεσαιωνικής εποχής, επισκεφθείτε τη Βρετανική Βιβλιοθήκη με διπλό κλικ στον τίτλο της ανάρτησης (http://www.bl.uk/manuscripts). Η συλλογή των ψηφιοποιημένων χειρογράφων είναι πλούσια, και μπορεί να βρει κανείς ακόμα και μαθηματικά χειρόγραφα. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη, και είναι κατανοητή η σπουδαιότητα του όλου εγχειρήματος, αν αναλογισθούμε τη διαδικασία που έπρεπε να ακολουθήσουμε για να πάρουμε στα χέρια μας κάποιο αντίγραφο (σε cd) χειρογράφου από τη Βιβλιοθήκη στην οποία βρισκόταν. Και αυτό βέβαια με την προϋπόθεση ότι το είχαμε ήδη εντοπίσει σε κάποια Βιβλιοθήκη, μετά από έρευνες χρονοβόρες και αρκετά δαπανηρές.

Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2010

Οργάνωση Διαθεματικής Διδασκαλίας από το Διδάσκοντα

Πώς οργανώνεται η Διαθεματική Διδασκαλία


Στη Διαθεματική Διδασκαλία μπορούν να συμμετέχουν Εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων. Η Διδασκαλία αυτή μπορεί να είναι ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ, ή να μετατραπεί στην πορεία ανάλογα με την κρίση των Εκπαιδευτικών σε ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (PROJECT).

Οι δύο αυτές μορφές διδασκαλίας έχουν την εξής διαφορά: Στην πρώτη μορφή οι Εκπαιδευτικοί ορίζουν το θέμα και οργανώνουν τις θεματικές ενότητες. Μπορούν επίσης να διδάξουν στους μαθητές τις θεματικές ενότητες χωρίς να απαιτηθεί κάποιας μορφής έρευνα από αυτούς. Στο project όμως, το θέμα επιλέγεται από τους μαθητές βάσει των ενδιαφερόντων τους, και φυσικά απαιτείται έρευνα.

Αφού γίνει η επιλογή του θέματος, τα βασικά στάδια ενός τέτοιου σχέδιου δράσης (PROJECT) είναι τα εξής:

1) Καθορίζεται χρονοδιάγραμμα.

2) Συγκροτούνται ομάδες, στις οποίες ανατίθενται συγκεκριμένες εργασίες.

3) Προτείνονται πηγές συλλογής πληροφοριών (βιβλιοθήκες, internet, τοπικοί φορείς, κ. ά.).

4) Διεξαγωγή έρευνας από τους μαθητές.

5) Καταγραφή και μελέτη των πληροφοριών και των στοιχείων που προέκυψαν.

6) Η κάθε ομάδα γράφει τα συμπεράσματά της, ή γράφεται ένα κείμενο με συνεργασία όλων των ομάδων.

7) Παρουσίαση του σχεδίου δράσης.