Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2010

Σχέδιο μαθήματος-φόρμα του ΠΙ

ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ


ΜΑΘΗΜΑ:
ΤΑΞΗ:
ΕΝΟΤΗΤΑ/ΕΣ:
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:1.Διδακτικός στόχος:


2.Σκοπός:


3.Διδακτική προσέγγιση:


4.Μέσα διδασκαλίας-υλικά-προϋποθέσεις:


5.Σύντομη περιγραφή:


6.Δομή μαθήματος:

• Αναλυτική περιγραφή επιμέρους βημάτων διδασκαλίας

• Δραστηριότητες μαθητών

• Αξιολόγηση μαθητών7.Βιβλιογραφία:

Ηλεκτρονικές διευθύνσεις, διαφάνειες, προτεινόμενα CD’s…

Δεν υπάρχουν σχόλια: