Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2010

Οργάνωση Διαθεματικής Διδασκαλίας από το Διδάσκοντα

Πώς οργανώνεται η Διαθεματική Διδασκαλία


Στη Διαθεματική Διδασκαλία μπορούν να συμμετέχουν Εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων. Η Διδασκαλία αυτή μπορεί να είναι ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ, ή να μετατραπεί στην πορεία ανάλογα με την κρίση των Εκπαιδευτικών σε ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (PROJECT).

Οι δύο αυτές μορφές διδασκαλίας έχουν την εξής διαφορά: Στην πρώτη μορφή οι Εκπαιδευτικοί ορίζουν το θέμα και οργανώνουν τις θεματικές ενότητες. Μπορούν επίσης να διδάξουν στους μαθητές τις θεματικές ενότητες χωρίς να απαιτηθεί κάποιας μορφής έρευνα από αυτούς. Στο project όμως, το θέμα επιλέγεται από τους μαθητές βάσει των ενδιαφερόντων τους, και φυσικά απαιτείται έρευνα.

Αφού γίνει η επιλογή του θέματος, τα βασικά στάδια ενός τέτοιου σχέδιου δράσης (PROJECT) είναι τα εξής:

1) Καθορίζεται χρονοδιάγραμμα.

2) Συγκροτούνται ομάδες, στις οποίες ανατίθενται συγκεκριμένες εργασίες.

3) Προτείνονται πηγές συλλογής πληροφοριών (βιβλιοθήκες, internet, τοπικοί φορείς, κ. ά.).

4) Διεξαγωγή έρευνας από τους μαθητές.

5) Καταγραφή και μελέτη των πληροφοριών και των στοιχείων που προέκυψαν.

6) Η κάθε ομάδα γράφει τα συμπεράσματά της, ή γράφεται ένα κείμενο με συνεργασία όλων των ομάδων.

7) Παρουσίαση του σχεδίου δράσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: